Κατά την περίοδο διαφόρων ορμονικών μεταβολών οι διαταραχές στη συμπεριφορά της γυναίκας επιδεινώνονται, χωρίς να το θέλει. Γίνεται νευρική, επιθετική, ευαίσθητη, εύθραυστη, καταθλιπτική, ευέξαπτη.Οι εναλλαγές συναισθήματος και οι γρήγορες μεταπτώσεις της διάθεσης, είναι καθημερινό φαινόμενο. Αισθήματα θυμού, απογοήτευσης, απώλειας, έντασης, λύπης , εγκατάλειψης, θλίψης, φόβου και ενοχών, την κατακλύζουν.