Η ορμονική εκτροπή σε επίπεδο λειτουργίας ενός οργανισμού σε ασθενείς με Χρόνια και Αυτοάνοσα Νοσήματα, παρατηρείται σχεδόν πάντα. Μετά από σχετικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν και Ορμονικό προφίλ Bio 4h, ανιχνεύονται οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου.

Οι εξετάσεις έχουν προσιτό κόστος και τα αποτελέσματα είναι έτοιμα σε δύο με τρεις ημέρες.

Η θεραπευτική αγωγή επιλέγεται μέσα από εκατό περίπου διαφορετικά πρωτόκολλα Βιομιμητικών ορμονών και στη συνέχεια εξατομικεύεται βάση εξετάσεων.

Οι θεραπείες με Φυσικές ορμόνες, αναλόγως την πάθηση ή τις παθήσεις, την έκταση των βλαβών και τα επιμέρους ευρήματα, μπορούν να διαρκέσουν από τρεις μήνες έως ένα χρόνο για την πλήρη αποκατάσταση της κλινικής εικόνας.

Οι ασθενείς δεν αλλάζουν την καθημερινότητα τους, ενώ σταδιακά βλέπουν να βελτιώνεται παράλληλα και η συνολική φυσική κατάσταση στην υγεία τους.

Οι συγκεκριμένες θεραπείες σε κλινική πράξη χρησιμοποιούνται συστηματικά από το 1993, με χώρα αφετηρίας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.