Κλασσικός και Μοντέρνος χορός

11111Είναι σημαντικό τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα να ακούσουν επιλεγμένη μουσική, να διευρύνουν την φαντασία τους και να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από τον κλασσικό και μοντέρνο χορό.

Μέσα από την δραματοποίηση, την παντομίμα, το παραμύθι και τη σωστή μεθοδολογία και ασφαλή τεχνική, βοηθάμε το παιδί στην απόκτηση χάρης, σωστή στάσης σώματος και εκφραστικής ικανότητας.

Από 38€ μηνιαίως Κλασσικός, από 19€ μηνιαίως Μοντέρνος.