Πρόγραμμα – Tae Kwon Do

ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ
Kids Play 18:00-19:00 18:00-19:00
Άσπρες Ζώνες (Αρχάριοι) 19:00-20:00 18:00-19:00
Έγχρωμες Ζώνες (Προχωρημένοι) 19:30-20:30 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-21:00
Μαύρες Ζώνες (Αγωνιστικό) 21:00-22:00 21:00-22:00 21:00-22:00