Πρόγραμμα – Ρυθμική

ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ
Αρχάριων 18:15-19:15 18:00-19:00 10:00-11:00
Προχωρημένων 11:00-13:00