Πρόγραμμα – Μπαλέτο

ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
Junior 18:15-19:15 18:15-19:15
Pre-Primary 18:15-19:15 18:15-19:15
Primary 19:15-20:15 19:15-20:15
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
Grade 1 20:15-21:15 20:15-21:15
Grade 4 19:15-20:15 18:15-19:15
Grade 6 20:15-21:15 16:30-18:00

Επαγγελματικά Τμήματα, πρωινές ώρες ή απογευματινές ώρες κατόπιν συνεννόησης.